KOMISJA REWIZYJNA MLGR 

1. Joanna Czupreta - przewodniczacy
2. Edyta Grunt - wiceprzewodniczacy
3. Elżbieta Władyko – sekretarz

Regulamin Komisji Rewizyjnej.pdf