AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508.2014.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.pdf

Rozporządzenie_PE_i Rady (UE) NR 1303.2013.pdf

Ustawa z 10 lipca 2015 o wspieraniu zrównoważonego...pdf

DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie ważny od 22.10.2018r..xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx

biznes_plan_uproszczony_2014-2020_ważne od 22.06.2018.doc

Oświadczenie do wniosku dot. zasad równości.pdf

Oświadczenie do wniosku dot. niezakończenia operacji.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis.pdf

formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf

oświadczenie wnioskodawcy.PIT/CIT.docx

oświadczenie wnioskodawcy.docx

Klauzule RODO do Wniosku o Dofinansowanie

oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela.docx

oswiadczenie_pelnomocnik.docx

oswiadczenie_reprezentant.docx

oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci (1).docx

Dokumenty do Wniosku o Płatność

Wniosek o Płatność_4_2_5z-3.xlsx

Instrukcja_wop_4_2_5z.docx

zalacznik-nr-1-do-instrukcji.docx

Sprawozdanie z realizacji operacji.docx

Klauzule RODO do Wniosku o Płatność

oswiadczenie uczestnika szkolenie, warsztatow.docx

oswiadczenie_pelnomocnika wnioskodawcy.docx

oswiadczenie_reprezentanta wnioskodawcy.docx

Księga Wizualizacji 
Ksiega-wizualizacji-2014-2020_29.01.2019.pdf

Księga Wizualizacji znaku PO Rybactwo i Morze 2014-2020 ważna od 1 stycznia 2021.pdf

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

zasady-konkurencyjnosci-PO-RYBY-2014-2020 ważne do 30.09.2019r.pdf

Zasady konkurencyjności -PO-RYBY-2014-2020 obowiązujące od 1.10.2019r.pdf

Zasady konkurencyjności -PO-RYBY-2014-2020 obowiązujące od 23.06.2021.pdf

Wzór umowy

wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 27.08.2019r..docx

wzór umowy o dofinansowanie (2)obowiązujący od 27.08.2019r..docx

załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.doc

załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.xlsx

załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.docx

załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie.docxAKTY ARCHIWUM